Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Szkolenia BHP

Miło nam poinformować, iż z dniem 10 kwietnia 2014 roku firma Work Max, Doradztwo Personalne i BHP uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach o numerze 2.24/00114/2014. Wpis do powyższego rejestru jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i jakości usług w zakresie kształcenia.