Szkolenia BHP

Symbol Nazwa szkolenia Forma Język Czas trwania Ważność Szczegóły Cena

book

SBHP-01 Szkolenie wstępne BHP
– instruktaż ogólny i stanowiskowy
– Stacjonarne PL/EN 3 h * więcej zapytaj

book

SBHP-02 Szkolenie okresowe BHP
– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
PL/EN 8 h * 3 lata
(1 rok)
więcej zapytaj

book

SBHP-03 Szkolenie okresowe BHP
– dla pracowników administracyjno-biurowych
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 8 h * 6 lat więcej zapytaj

book

SBHP-04 Szkolenie okresowe BHP
– dla pracowników inżynieryjno-technicznych
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 16 h * 5 lat więcej zapytaj

book

SBHP-05 Szkolenie okresowe BHP
– dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 16 h * 5 lat więcej zapytaj

book

SBHP-06 Szkolenie okresowe BHP
– dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 32 h * 5 lat więcej zapytaj

book

SBHP-07 Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 64 h * więcej zapytaj

book

SBHP-08 Pierwsza pomoc przedlekarska i resuscytacja
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 3 h * więcej zapytaj

book

SBHP-09 Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 2 h * więcej zapytaj

book

SBHP-10 Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ewakuację,
zwalczanie pożarów i pierwszą pomoc
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 3 h * więcej zapytaj

book

SBHP-11 Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 4 h * więcej zapytaj

book

SBHP-12 Dochodzenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 4 h * więcej zapytaj

book

SBHP-13 Analiza i ocena ryzyka zawodowego
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 3 h * więcej zapytaj

book

SBHP-14 Społeczny Inspektor Pracy
– Stacjonarne
– Wyjazdowe
– E-learning
PL/EN 3 h * więcej zapytaj