Środki ochrony indywidualnej

Samo wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej nie zapewnia bezpieczeństwa.
Ponad fakt, iż środki te muszą być zgodne z PN i CE pracownik musi być poinformowany
o sposobie ich prawidłowego użytkowania oraz konserwacji.

http://www.workmax.pl//images/92dbb0960a5181f282e7a772b1f2c24a.jpg

 

!

Samo wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej nie zapewnia bezpieczeństwa. Ponad fakt, iż środki te muszą być zgodne z PN i CE pracownik musi być poinformowany o sposobie ich prawidłowego użytkowania oraz konserwacji.

Należy pamiętać, że pracodawca nie może wymagać od pracowników, aby sami zaopatrzyli się w środki ochrony indywidualnej, nawet w przypadku wypłacenia im na ten cel odpowiedniego ekwiwalentu.

Poniżej prezentujemy wybrane katalogi środków ochrony indywidualnej:

download

pdf_iconKatalog środków ochrony indywidualnej – Procurator
Obuwie ochronne i robocze – Demar