Służba BHP

usługi-BHP-częstochowa

 

Obowiązek powołania służby BHP mają pracodawcy zatrudniający przynajmniej 1 pracownika, czyli w praktyce – każdy pracodawca. Sposób realizowania zadań służby BHP jest uzależniony od ilości pracowników i przedstawia go poniższa tabela:

Do 20 pracowników

Od 21

do 100 pracowników

Od 101

do 600 pracowników

Powyżej 600

Pracodawca posiadający uprawnienia służby BHP co najmniej jak dla Starszego Inspektora lub kształcenie kwalifikacyjne w tym zakresie

TAK
posiadając uprawnienia służby BHP jak dla Starszego Inspektora

NIE

NIE

NIE

Pracownik zatrudniony przy innej pracy posiadający uprawnienia służby BHPco najmniej jak dla Starszego Inspektora

TAK
posiadając uprawnienia służby BHP jak dla Starszego Inspektora

TAK
posiadając uprawnienia służby BHP jak dla Starszego Inspektora

NIE

NIE

Specjalista ds. BHP na etacie posiadający uprawnienia służby BHP co najmniej jak dla Specjalisty

TAK
część etatu

TAK
część etatu

TAK
część etatu

TAK
1 etat na każdych 600 pracowników

Specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy

TAK
umowa cywilnoprawna

TAK
umowa cywilnoprawna

NIE

NIE

Firma zewnętrzna – outsourcing służby BHP

TAK
umowa
o świadczenie usług

TAK
umowa
o świadczenie usług

NIE

NIE

 

ludek

Kwalifikacje służby BHP:

Po 1 lipca 2013 do zajmowania stanowisk w służbie BHP konieczne są następujące kwalifikacje:

Stanowisko

i

kwalifikacje

Możliwość zatrudnienia w organizacji

Do 20 pracowników

Od 21

do 100 pracowników

Od 101

do 600 pracowników

Powyżej 600

Inspektor
Wykształcenie średnie techniczne o kierunku lub specjalności BHP np. Technik BHP

NIE

NIE

NIE

TAK
w charakterze asystenta Specjalisty

Starszy Inspektor

Wykształcenie średnie techniczne o kierunku lub specjalności BHP np. Technik BHP oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w służbie BHP

Albo

Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwemi higieną pracy”

TAK
Ale tylko jako pracodawca lub pracując na etacie

TAK
Ale tylko jako pracodawca lub pracując na etacie

TAK
Ale tylko jako pracodawca lub pracując na etacie

TAK
Z wyłączeniem stanowiska kierowniczego tej służby

Specjalista
Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP

TAK
część etatu
umowa cywilnoprawna lub o świadczenie usług

TAK
część etatu
umowa cywilnoprawna lub o świadczenie usług

TAK
część etatu

TAK
1 etat na każdych 600 pracowników

Starszy Specjalista
Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie BHP

TAK
część etatu umowa cywilnoprawna lub o świadczenie usług

TAK
część etatu umowa cywilnoprawna lub o świadczenie usług

TAK
część etatu

TAK
1 etat na każdych 600 pracowników

Główny Specjalista
Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w służbie BHP

TAK
część etatu umowa cywilnoprawna lub o świadczenie usług

TAK
część etatu umowa cywilnoprawna lub o świadczenie usług

TAK
część etatu

TAK
1 etat na każdych 600 pracowników

machinery

Kompetencje służby BHP:

 •       Ocena ryzyka zawodowego oraz zagrożeń w środowisku pracy
 •       Doradztwo w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 •       Doradztwo w zakresie przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych pod względem BHP
 •       Doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów BHP
 •       Szkolenie personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 •       Profilaktyka wypadkowa
 •       Występowanie z wnioskami w zakresie poprawy stanu BHP do pracodawcy
 •       Dochodzenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
 •       Analizowanie stanu BHP
 •       Analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 •       Przewodniczenie pracom komisji ds. BHP, zespołom powypadkowym i zespołom ds. oceny ryzyka
 •       Współpraca ze społecznym inspektorem pracy i związkami zawodowymi
 •       Współpraca z lekarzem medycyny pracy
 •       Współpraca z organami kontroli (PIP, PIS, PSP, UDT, prokuratura)
 •       I wiele, wiele innych…
Czy masz pewność, że Twój zakład pracy realizuje te obowiązki zgodnie z prawem? Za nieprawidłowości w tym zakresie Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo nałożyć mandat na pracodawcę w wysokości do 30 000 zł. Odpowiedzialność na pracodawcy wynika również ze stopy cywilnej i karnej, zagrożenie karą wynosi nawet do 10 lat pozbawienia wolności, wysokość odszkodowań z tytułu narażenia na utratę zdrowia lub życia liczona jest w dziesiątkach a nawet setkach tysięcy złotych.