Doradztwo personalne w pytaniach i odpowiedziach

http://www.ivao.de/fileadmin/images/icons/faq.jpg

Aby przybliżyć Państwu tematykę doradztwa personalnego poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

pytanieXXXXXX Jakim podmiotem jest agencja doradztwa personalnego? 

Agencje doradztwa personalnego to podmioty rynku pracy zajmujące się doradztwem w zakresie doboru personelu, pracą tymczasową, procesami rekrutacyjnymi i zagadnieniami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

pytanie

Na czym polega leasing pracowniczy? 

Leasing pracowniczy to usługa polegająca na nawiązaniu stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym oraz delegowaniu go do pracy u pracodawcy-użytkownika. Jest to elastyczna forma zatrudniania pracowników pozwalająca na dostosowanie ilości pracowników do bieżących potrzeb pracodawcy. Ogranicza też administrację związaną z zatrudnieniem, którą prowadzi agencja zatrudnienia.

pytanie

Czy agencja zatrudnienia pośredniczy również w zatrudnianiu pracowników zagranicą? 

Tak, agencje zatrudnienia pośredniczą w ofertach krajowych jak i zagranicznych. Często są to projekty obszaru wspólnoty europejskiej z uwagi na otwarte granice i swobodny przepływ pracowników w celach zarobkowych.

pytanie

Dużo słyszy się o nieuczciwych pośrednikach w zatrudnieniu. Jak się ich ustrzec?

Przede wszystkim pośrednictwo pracy czy działalność agencji zatrudnienia jest działalnością koncesjonowaną wymagającą certyfikatu niegdyś Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dziś Marszałka Województwa. Agencja Work Max, Doradztwo Personalne i BHP w Częstochowie posiada certyfikat agencji zatrudnienia nr 1628.

pytanie

Czy agencje zatrudnienia pobierają opłaty od osób rekrutowanych do pracy?

Agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy nie pobierają opłat od kandydatów do pracy. Wyjątek stanowią jedynie koszty podróży i koszty związane z zakwaterowaniem i pobytem w miejscu świadczenia pracy za granicą, co do których rozstrzygnięcia należy upatrywać w zawartej umowie.