28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work) – święto obchodzone corocznie 28 kwietnia, proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC).

Dzień ten w 19 krajach, w tym w Polsce, został oficjalnie uznany przez rządy.

Święto to, obserwowane przez ILO od 2001 roku, nawiązuje bezpośrednio do organizowanego i koordynowanego święta przez ruch związkowy ITUC, Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy.

W Polsce święto obchodzone jest od 2007 roku na mocy uchwały Sejmu RP. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nawiązuje bezpośrednio do akcji MOP na rzecz poprawy warunków pracy. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.